Saipu Oy on nostanut omistusosuuden Suomen Talotekniikka -konsernista 100 prosenttiin

Saipu Oy on nostanut omistusosuuden Suomen Talotekniikka -konsernista 100 prosenttiin vauhdittaakseen yhtiöiden toimintojen yhdistämistä.

Päätöksen myötä Saipun ja STT-konsernin liiketoimintaa johdetaan jatkossa yhtenä yrityksenä. Toimitusjohtaja Reima Alanko on 22.12.2022 yhteisymmärryksessä hallituksen kanssa jättänyt tehtävänsä. STT:n toimitusjohtajaksi on nimitetty Saipun toimitusjohtaja Kari Varkki.

Saipun hallitus kiittää Reima Alankoa suuresta työstä STT-konsernin kehittämisessä.

Toimintojen yhdistämisellä haetaan tehokkuutta ja kannattavuutta sekä pyritään tukemaan alueellista liiketoimintaa. STT:n tytäryritykset jatkavat toistaiseksi omina juridisina yhtiöinään. Saipu-STT-konsernille muodostetaan yhteinen johtoryhmä, joka jatkaa uuden toimiala- ja alueorganisaation suunnittelua.

Lisätietoja:

Kari Varkki, Saipu Oy:n ja STT:n toimitusjohtaja