Joni Pertta nimitetty hankintapäälliköksi

Joni Pertta (insinööri) on aloittanut 14.11.2022 Suomen Talotekniikan hankintapäällikkönä.

Jonilla on vahva kokemus urakoinnista ja suunnittelusta sekä KVR kohteiden suunnittelun ohjauksesta ja talotekniikkapäällikkönä toimimisesta.

Hankintapäällikkönä hän vastaa konsernin hankinnoista ja niiden kehittämisestä. Joni on aktiivisesti mukana projektihankinnoissa ja hankintakokouksissa. Jatkossa Joni toimii Symbrio pääkäyttäjänä sekä osallistuu jo laskentavaiheessa hankintojen osalta tarjousprosessiin. Hankintapäällikkö raportoi toimitusjohtajalle ja kuuluu Saipu-STT hankintajohtoryhmään. Jonin toimipaikka on Tampere.